Rolla dig till bättre hälsa!

Vi samarbetar med Wasa Kredit

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi skräddarsydda finanseringslösningar.
Genom Wasa Kredit kan du som företagskund få en finansieringslösning helt anpassad efter dina specifika behov. Finansiering genom leasing eller hyra är ett hjälpmedel att fördela kostnaderna över tiden och samtidigt skapa en förmånlig bas för nya framtida investeringar.

Fördelar med finansiering för dig som kund:

*Du kan investera i den utrustning du behöver, när du behöver den
*Leasingavgiften eller hyran är avdragsgill, det vill säga dras som en kostnad
*Leasingavgiften eller hyran är lätt att budgetera
*Med finansiering kan du behålla likviditeten och slippa binda kapital
*Du fördelar kostnaderna över tiden
*Du kan finansiera upp till 100 % av objektet

Genom vårt samarbete med Wasa Kredit ordnar vi allt med din finansiering och hjälper dig igenom hela affären. Vi erbjuder enkla och förmånliga lösningar för leasing.

Fakta om leasing och hyra

Leasing och hyra innebär att du som kund hyr utrustningen av Wasa Kredit. Wasa Kredit äger utrustningen och du nyttjar den. Efter leasingtidens slut får du ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt belopp. Hyresavtal har till skillnad från leasing inget restvärde. Här väljer du att förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören vid hyrestidens slut.

Det här är Wasa Kredit

Wasa Kredit är ett finansbolag inom länsförsäkringsgruppen.

-Vi erbjuder finansieringstjänster till företag och privatpersoner, främst leasing, hyra, avbetalning och fakturaköp. Vårt erbjudande betyder olika saker för olika människor. Men två saker är vi inte för någon: högt upp eller långt bort. Vi har lång erfarenhet av många branscher och anstränger oss hela
tiden för att leva närmare våra kunders och partners affär – för att på djupet förstå både produkterna, människorna och nyttan. Då kan vi fatta beslut som är både snabba och kloka. Och då kommer våra kunder och partners närmare sin nästa affär.

Kort sagt, då är alla närmare affären.

Fördelar med leasing

Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningen ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-72 månader och vi finansierar både nya och begagnade objekt.
Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad - och tvärtom. Leasingavtalet läggs normalt upp så att restvärdet motsvarar objektets marknadsvärde vid avtalstidens slut. För att det inte ska bli för stort glapp mellan restvärde och marknadsvärde lägger man oftast 10-20 procent av objektets baspris i en första förhöjd leasingavgift. Eventuella övervärden vid hyrestidens slut tillfaller givetvis företaget.