Rolla dig till bättre hälsa!

Om Shaperoll Studios

Ett sympatiskt och kompetent gäng som sätter service till kunden före allt – och samtidigt ett lönsamt och snabbt växande företag. Så vill ShapeRoll Studios uppfattas. Visionen är att bistå med de bästa och mest kvalitativa maskinerna i kombination med god service, kunskap och support. Långsiktighet är den viktigaste ledstjärnan.
ShapeRoll Studios söker seriösa, långa och stabila relationer med kunder, medarbetare och partners där vi kan bidra med trygghet och effektivitet. I ett ständigt pågående strategiskt utvecklingsarbete tas målmedvetna steg för att öka kvaliteten och nyttan! Vi är lyhörda för varje kunds enskilda optimala utveckling och resultat. Vi är därmed det enda företaget som erbjuder maskiner som kan ställas in efter varje enskild individs behov.