Rolla dig till bättre hälsa!

Detox

Detoxeffekten av rollningen på ShapeRollern är ett intressant men komplext fenomen.
Lymfan är en trögflytande vätske- mängd (blodplasma) som tillför cellerna näring och avlägsnar slaggprodukter. Ibland kan lymf- cirkulationen stanna upp, och stockningarna kan leda till att cellerna degenererar eller dör.

Så som vi är konstruerade måste både blodet och lymfan cirkulera i kroppen för att utbyte av ämnen och avgiftning ska kunna ske. Men det finns en väsentlig skillnad mellan lymfan och blodet när det gäller de bådas rörelse: lymfan drivs inte fram av hjärtat eller av en egen ’pump’. Lymfans cirkulation är mera passiv, och för att cirkulera i kroppen måste lymfan få skjuts av våra musklers ’pumprörelser’ (d.v.s. normalt muskelarbete), gravitationen, skakningar samt massage.
I Norden förekommer "Tibetansk lymfdränage", vilket är en manuell behandling vars syfte är att få fart på lymfan i avgiftningssyfte. Lymfdränage är således en gammal och känd behandlingsmetod.
Det som sker i kroppen när man blir masserad på ShapeRoll är just att lymfan under varje moment, under c:a en hel timme skjuts framåt. Cirkulationshastigheten hos lymfan ökar då avsevärt, och därmed även detoxprocessen (avgiftningen). Det som lymfan består av är bl.a. slaggprodukter från våra celler. Dessa slaggprodukter ska ut ur kroppen, och det svarar utrensningsorganen för. Alltså, flyter lymfan långsammare, blir även avgiftningen långsammare. Får man fart på lymfflödet sker detox snabbare. Här måste man sedan ta hänsyn till att detoxprocessen ser olika ut hos olika individer. Hos en individ som är starkt belastad av slaggprodukter blir effekten kraftfullare och mycket mera kännbar jämfört med en individ som är ren och frisk. Den hårt belastade individen kan i vissa fall få en kraftig utrensning från magen, tillfälliga hudutslag och andra reaktioner. Dessa är övergående och ett tecken på att en detox har satts igång. Man brukar kalla sådant för ’Förstförsämring’, ’Läkningskris’ och liknande. Inget att oroa sig för. Hälsotillståndet kan inte försämras genom att man rollar.

Observera att det är av stor vikt att man under processen (dagarna då man rollar för att detoxa) dricker mellan två och tre liter vatten, och då helst vatten som har kokat innan. Detta för att njurarna måste ha tillgång till vatten för att de ska kunna eliminera de vattenlösliga slaggprodukterna. Vid vätskebrist blir en del slaggprodukter kvar i kroppen.
Lymfdränagen påverkar också det autonoma nervsystemet och verkar smärtstillande och lugnande.