Rolla dig till bättre hälsa!

Infraröd värme är både skonsamt och effektivt!

Djupgående infraröd värme har förmåga att tränga ner djupt i kroppens mjukdelar, flera centimeter, utan bieffekter och obehag. Den ökar blodcirkulationen utan att påfresta hjärtat och ökar nivån av syre och vita blodkroppar i ditt blod.

Långvågigt infrarött ljus har också visat sig stödja viktreducering, smärtlindring, förbättrad cirkulation och vitalisering av huden bland mycket annat.
Det stimulerar också produktionen av kollagen i din kropp, vilket är en byggsten för våra vävnader.

En annan fördel med djupgående infraröd värme är att den påskyndar läkningen av mjukdelsskador som till exempel bristningar och sträckningar. Många personer som lider av reumatism har sett stor förbättring med infraröd värme då den tränger ner djupt i kroppens mjukdelar. Detta kan ge tillfällig smärtlindring och mjukare leder vilket ökar livskvalitéten högst avsevärt samtidigt som den påskyndar läkningen av inflammationer.

Energihöjningen, förbättrad blod- och lymfcirkulation och inte minst den ökade syresättning av blodet är bara några av de resultat som uppstår och som leder till att vår kropps självläkande processer sätter fart. Infraröda värmens direkta påverkan på muskler, leder, kapillärer och nervändar gör den till en utomordentlig behandlingsmetod samt till hjälpmedel för många.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många fördelar med infraröd värme, de största är att nästan alla personer med mjukdelsskador eller stela leder ser en stor förbättring och snabbare rehabilitering med infraröd värme samtidigt som deras välbefinnande ökar.

Eftersom infraröd värme finns i solljus så är det inget onaturligt som tillförs kroppen och det finns inga kända bieffekter. Du kan exponera dig för infrarött ljus i timmar utan att din hud blir bränd eller skadad.
Långvågigt infrarött ljus har många positiva hälsoeffekter och är 100% säkert.