Rolla dig till bättre hälsa!

Immunförsvaret stärks med ShapeRoll!

Syre är ett dödligt vapen!

Lika viktigt som syret är för våra celler lika dödligt är det för många mikroorganismer som inte tål syre.
Virus, bakterier, parasiter och svamp ingår i dessa ofta sjukdomsframkallande mikroorganismer. Syremolekyler saknar elektroner i varje molekyls yttersta elektronskal. Syremolekylerna drar till sig elektroner från molekyler i omgivningen som är villiga att lämna dem ifrån sig.

Alla levande celler och organismer har en elektrisk laddning oavsett om de är aeroba eller anaeroba (lever syrerikt eller syrefattigt). Anaeroba mikroorganismer kan inte skydda sig från att syret tar deras elektroner vilket dödar dem omedelbart. Goda anaeroba bakterier lämnar inte ifrån sig sina elektroner. Syret är potentiellt också mycket giftigt för cellerna men skyddas mot detta av enzymer. De vita blodkropparna är en del av immunförsvaret som producerar syreradikaler. Dessa syreradikaler är giftigare än syret självt och dödar alla inkräktare. De vita blodkropparnas syreradikaler hör till det viktigaste försvaret vi har i kroppen. De dödar alla kända sjukdomsframkallande anaeroba mikroorganismer som virus, parasiter, bakterier etc. Så fort syreradikalerna gjort sitt jobb elimineras dessa med hjälp av antioxidanter i form av vitaminer, mineraler och enzymer. Det är viktigt att detta snabbt blir gjort då radikalerna annars kan skada de egna cellerna. Främmande mikroorganismer har mycket svårt att överleva i en syrerik kropp. Syret dödar endast de skadliga organismerna till skillnad från antibiotika och andra mediciner som dödar alla bakterier i kroppen. Syret gör att endast de goda bakterierna överlever och kan föröka sig och bidra till en god hälsa. Det är ingen tvekan om att syret spelar en viktig roll i vårt immunförsvar mot sjukdomar, virus och bakterier! Idag är många forskare överens om att syrebrist bryter ner immunförsvaret och att dåligt syresatta celler är den underliggande orsaken till många degenerativa sjukdomar.